KẾ HOẠCH TĂNG CÂN

Cố vấn tăng cân và tăng cơ

Chúng tôi là tổ chức eZFIT, chuyên cố vấn giảm mỡ, giảm cân và tăng cân tăng cơ khoa học, bền vững, dễ và vui dựa trên triết lý dinh dưỡng và cá nhân hóa cho từng người. Giúp bạn luôn sống khỏe với dáng đẹp

CẨM NANG THỰC ĐƠN TRONG 15 NGÀY

NGUYÊN TẮC

THỰC ĐƠN

GIÁO TRÌNH LUYỆN TẬP TĂNG CÂN TĂNG CƠ

NGUYÊN TẮC

LỘ TRÌNH LUYỆN TẬP

KHỞI ĐỘNG VÀ THƯ GIÃN CƠ

KHỞI ĐỘNG TRƯỚC MỖI BUỔI TẬP

THƯ GIÃN CƠ SAU MỖI BUỔI TẬP

LỊCH TẬP TĂNG CÂN TĂNG CƠ

Tuần 01,02: Tập 03-04 buổi / tuần

Lặp lại bài tập 2-3 lần tùy thể lực

Từ tuần 03 trở đi: Tập 05-06 buổi / tuần

Lặp lại bài tập 2-3 lần tùy thể lực

LỊCH TẬP TĂNG CÂN TĂNG CƠ

Thứ 02

Ngực, Lưng, Xô
3x(8-12) nhịp / mỗi động tác

Thứ 03

Vai, Đùi, Tay Trước
3x(8-12) nhịp / mỗi động tác

Thứ 04

Tay Sau, Bụng
3x(8-12) nhịp / mỗi động tác

Thứ 05

Ngực, Lưng, Xô
3x(8-12) nhịp / mỗi động tác

Thứ 06

Vai, Đùi, Tay Trước
3x(8-12) nhịp / mỗi động tác

Thứ 07

Tay Sau, Bụng
3x(8-12) nhịp / mỗi động tác
NHẬT KÝ THEO DÕI HÀNG NGÀY
THEO DÕI TIẾN ĐỘ TĂNG CÂN TĂNG CƠ HÀNG TUẦN

DINH DƯỠNG BỔ SUNG KHUYẾN NGHỊ

MEAL REPLACEMENT

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG & CÁCH DÙNG

PROTEIN THỰC VẬT

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG & CÁCH DÙNG

CUNG CẤP LỢI KHUẨN PROBIOTIC

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG & CÁCH DÙNG